Rodina po rusky – Семья

Rodina po rusky – Семья   семья  simjá  rodina мать mat‘  matka отец atéc  otec отчим otčim  nevlastný otec тесть, свёкр tesť, svjokr  svokor мачеха máčecha  nevlastná matka тёща, свекровь tjóša, svekrov  svokra сноха, золовка snachá, zalóvka  švagriná двоюродный брат dvojúrnyj brat  bratranec ребёнок ribiónok  dieťa вся семья vsja simjá  celá rodina жена žená  manželka […]