Individuálne lekcie
pre dospelých

5 lekcií

1500 ₽ / lekcia
50 minút / lekcia

7.500 ₽

10 lekcií

1400 ₽ / lekcia 
50 minút / lekcia

14.000 ₽

Individuálne lekcie
pre deti

5 lekcií

1200 ₽ / lekcia (≈13,5 €)
45 minút / lekcia

6.000 ₽ (≈67,5 €)

10 lekcií

1200 ₽ / lekcia (≈13,5 €)
45 minút / lekcia

12.000 ₽ (≈135 €)

Skupinový kurz
pre začiatočníkov A1

10 lekcií

700 ₽ / lekcia
60 minút / lekcia

7.000 ₽

Skupinový kurz
pre pokročilých (B1 / B2 / C1)

5 lekcií

750 ₽ / lekcia 
60 minút / lekcia

3.750 ₽

10 lekcií

700 ₽ / lekcia 
60 minút / lekcia

7.000 ₽

Konverzačný klub

5 lekcií

750 ₽ / lekcia 
60 minút / lekcia

3.750 ₽

10 lekcií

700 ₽ / lekcia
60 minút / lekcia

7.000 ₽